آخرین مقالات

ثبت سفارش

R O Y A L N A H A L

زمان باقیمانده تا پایان فروش نهال

تماس با نهالستان:

جهت دریافت مشاوره و یا خرید نهال ، کافیست روی یکی از راه های ارتباطی زیر کلیک نمایید.


(نهالستان باز است)
(نهالستان تعطیل است)

۰۴۴۴۵۲۳۱۵۲۰

پاسخگویی از ساعت 8:00 تا 20:00
دفتر فروش و مشاوره

۰۹۱۴۱۸۱۱۵۲۰

پاسخگویی از ساعت 8:00 تا 20:00
خط ویژه فروش + واتساپ

۰۹۲۰۱۸۱۱۵۲۰

پاسخگویی از ساعت 8:00 تا 20:00
کارشناس و مدیر فروش

۰۹۰۲۱۸۱۱۵۲۰

پاسخگویی از ساعت 8:00 تا 20:00
کارشناس فروش و مشاوره

۰۹۳۰۱۸۱۱۵۲۰

پاسخگویی از ساعت 8:00 تا 20:00
کارشناس فروش و مشاوره

۰۹۱۴۱۸۳۲۱۰۰

پاسخگویی از ساعت 8:00 تا 20:00
کارشناس فروش و مشاوره

۰۹۳۶۱۸۱۱۵۲۰

پاسخگویی از ساعت 8:00 تا 20:00
حسابداری، صدور فاکتور، هماهنگی ارسال

۰۹۰۲۰۴۳۱۵۰۰

پاسخگویی از ساعت 8:00 تا 20:00
پیگیری سفارش ارسالی

۰۹۱۴۱۸۱۱۵۲۰

پاسخگویی از ساعت 8:00 تا 20:00
کارشناس فروش و مشاوره

۰۹۱۴۱۸۱۱۵۲۰

پاسخگویی از ساعت 8:00 تا 20:00
کارشناس فروش و مشاوره

Copyright Royalnahal © 2022

نکات مهم احداث باغ

 نکات مهم احداث باغ

نکات مهم احداث باغ

نکات مهم در احداث باغ باید قبل از احداث باغ جدید مورد توجه قرار گیرد.:

۱- لازم است قبل از احداث باغ جدید در رابطه با مناسب بودن آب و خاک محل مورد نظر، آماده کردن زمین وانتخاب ارقام مناسب ، طریقه کشت وفاصله درختان ، تهیه نهال مرغوب واصلاح شده با مروجین وکارشناسان مراکز جهاد کشاورزی مشورت نمایید.

۲- زمینی که برای احداث باغ در نظر گرفته می شود باید دارای خاک عمیق وقابل نفوذ باشد وعمق خاک نبایدکمتر از یک متر باشد . خاک مناسب برای باغات خاک رسی شنی ویاشنی ورسی همراه با مواد آلی فراوان می باشد لذا قبل از تهیه زمین باید به مقدار خیلی زیاد به زمین کود الی (پهن پوسیده )داده شود.

۳- خاک های شورو قلیا وآهکی وگچی و همچنین اراضی که سطح ایستابی بالای دارند برای ایجاد باغ مناسب نبوده واگر قرار به کاشت باشد باید با راهنمائی کارشناسان ابتدا خاک اصلاح شده وبعداً با توصیه کارشناسان اقدام به کاشت گردد.

۴- درانتخاب نهال باید از نهال های پیوندی که از طریق بذر تولید شده اند استفاده نموده واز مراکزی که به تائید مراکز جهادکشاورزی رسیده باشد خریداری شود.

۵- فاصله درختان با راهنمایی کارشناسان حدود ۵- ۷ متر در نظر گرفته شود.

۶- تمام باغ باید به یک نوع میوه اختصاص داده شود واز کشت مخلوط خودداری شود لا اقل درهرقسمت باغ یک نوع میوه کشت گردد.

۷- موقع کاشت باید محل پیوند خارج خاک قرار گیرد بعضی از ارقام مثل زردآلو وگیلاس اگر عمیق کشت شوند ممکن است درهمان سال های اول خشک شوند.

۸- بهترین زمان کاشت اوایل بهار واواخراسفندماه قبل از متورم شدن جوانه ها میباشد.

۹- بعد از کاشت نهال لازم است نسبت به سربرداری از حدود ۸۰ سانتی متر ی اقدام گردد.

۱۰- هنگام آبیاری درختان میوه تنه نباید با آب تماس پیدا کند چون آب باعث شیوع بیماری وکوتاه شدن عمر درختان خواهد شد بهترین نوع آبیاری ،سیستم قطره ای می باشد.

۱۱- در مناطق بادخیز از قیم استفاده شود.

۱۲- برای جلوگیری از خسارت جوندگان در سال های اولیه ،از سطح خاک تا انشعاب شاخه ها با موادی از قبیل پارچه، مقوا، پلاستیک وامثال هم قبل از زمستان بپوشانیم.

۱۳- موقع حمل نهال از زخمی شدن ، خشک شدن وشکسته شدن ریشه ها جلوگیری نمود وتا موقع کاشت ریشه نهال را درگوشه ای از باغ به طور مورب زیر خاک کنیم.

۱۴- ریشه های شکسته شده راباید باقیچی باغبانی هرس کرده وبعد از ضدعفونی کاشته شود.

۱۵- قبل ار کاشت باید ریشه ها ضدعفونی شوند . برای ضدعفونی ریشه ها یک بشکه محلول قارچی به روش زیر تهیه می کنیم قارچ کش بنومیل کاربوکسین تیرام ۲۰۰ گرم + خاکستر همراه با خاک رس نرم ۱۰ کیلوگرم+ پهن الک شده ۱۰ کیلوگرم + ۰۰ ۱ لیتر آب. ۱۶- گودال های نهال ها به قرار زیر حفر می گردد.

خاک شنی ۵۰ * ۵۰* ۵۰* (طول ، عرض ، عمق) سانتی متر

خاک شنی رسی ۷۵ * ۷۵* ۷۵* (طول ، عرض ، عمق) سانتی متر

خاک رسی ۱۰۰* ۱۰۰* ۱۰۰* (طول ، عرض ، عمق) سانتی متر

بهتراست گودال ها را در پاییز با خاک وکود دامی پوسیده همراه با کود های شیمیایی لازم پر کرده و آبیاری نمائیم تا نشست خود را کرده و بعداً اقدام به کشت درختان طبق توصیه های قبلی نمائیم.

توجه: بعد از رویش نهال ها از ۵۰ سانتی متری بالاتراز محل پیوندتنه نهال کلیه جوانه های رشد نموده را حذف می کنیم تا جوانه های بالائی رشد خوبی نمایند.

از کاشت تا برداشت نهال کنار شماییم

جستجو در سایت