آخرین مقالات

ثبت سفارش

R O Y A L N A H A L

زمان باقیمانده تا پایان فروش نهال

تماس با نهالستان:

جهت دریافت مشاوره و یا خرید نهال ، کافیست روی یکی از راه های ارتباطی زیر کلیک نمایید.


(نهالستان باز است)
(نهالستان تعطیل است)

۰۴۴۴۵۲۳۱۵۲۰

پاسخگویی از ساعت 8:00 تا 20:00
دفتر فروش و مشاوره

۰۹۱۴۱۸۱۱۵۲۰

پاسخگویی از ساعت 8:00 تا 20:00
خط ویژه فروش + واتساپ

۰۹۲۰۱۸۱۱۵۲۰

پاسخگویی از ساعت 8:00 تا 20:00
کارشناس و مدیر فروش

۰۹۰۲۱۸۱۱۵۲۰

پاسخگویی از ساعت 8:00 تا 20:00
کارشناس فروش و مشاوره

۰۹۳۰۱۸۱۱۵۲۰

پاسخگویی از ساعت 8:00 تا 20:00
کارشناس فروش و مشاوره

۰۹۱۴۱۸۳۲۱۰۰

پاسخگویی از ساعت 8:00 تا 20:00
کارشناس فروش و مشاوره

۰۹۳۶۱۸۱۱۵۲۰

پاسخگویی از ساعت 8:00 تا 20:00
حسابداری، صدور فاکتور، هماهنگی ارسال

۰۹۰۲۰۴۳۱۵۰۰

پاسخگویی از ساعت 8:00 تا 20:00
پیگیری سفارش ارسالی

۰۹۱۴۱۸۱۱۵۲۰

پاسخگویی از ساعت 8:00 تا 20:00
کارشناس فروش و مشاوره

۰۹۱۴۱۸۱۱۵۲۰

پاسخگویی از ساعت 8:00 تا 20:00
کارشناس فروش و مشاوره

Copyright Royalnahal © 2022

آموزش احداث باغ سیب

احداث باغ سیب

احداث باغ سیب

آب و هوا و خاک:

بسیاری از گونه های سیب نیاز به ۱،۰۰۰-۱،۵۰۰ ساعت سرمای زیر ۷ C در طول زمستان برای شکستن دوره استراحت دارند. این شرایط و در ارتفاع ۱،۵۰۰-۲،۷۰۰ متر بالاتر از سطح دریا در دسترس است. درجه حرارت در تابستان باید حدود ۲۱ -۲۴ C برای رشد باشد. مناطق با بهار بدون یخبندان و آفتاب کافی در طول تابستان بدون نوسانات شدیدی در درجه حرارت مناسب برای کشت سیب می باشند. درجه حرارت پایین، باران و آب و هوای ابری، در طول دوره گلدهی مانع فعالیت زنبور عسل، گرده افشانی موثر می شود. مناطق در معرض بادهای شدید به خصوص در صدر تپه نیز نامناسب برای کشت سیب می باشند. بادهای خشک در تابستان گل ها را میخشکانند و مانع فعالیت زنبور عسل، و در نتیجه تولید میوه ضعیف می گردند. آب و هوای نامساعد، به ویژه دمای پایین زیر ۱۵ درجه سانتی گراد در طول شکوفه هی فعالیت زنبور عسل را محدود می کند که زیر ۴٫۴ C کاملا مهار می شود، تشکیل میوه را محدود میکند. شکوفه های کاملا باز ممکن است در دمای زیر-۲٫۲ C از بین بروند. دمای بهینه برای جوانه زنی دانه گرده و تشکیل میوه ۲۱٫۱-۲۶٫۷ C است.

بارش خوب ۱۰۰-۱۲۵ سانتی متر در طول فصل مساعد برای رشد مطلوب و ثمردهی است. خشکسالی طولانی طی رشد میوه و باران بیش از حد و شرایط مه آلود در زمان بلوغ میوه اندازه میوه و کیفیت میوه را مختل می کنند.عمق خاک، زهکشی و pH مناسب بودن نوع خاک را تعیین می کند. خاک لومی، غنی از مواد آلی با pH ۵٫۵-۶٫۵ با شیب ملایم تا متوسط، زهکشی مناسب و هوادهی خوب مناسب ترین خاک ها هستند. خاک باید عاری از بستر سخت و شرایط اب اشباع باشد. جاییکه کشت در خاک های جلگه ای یا تخت انجام می شود، کانال های زهکشی مناسب نیاز برای محدود کردن بروز پوسیدگی طوقه، پوسیدگی ریشه و سایر بیماری های خاکزاد باید توسعه یابند.

خاک:

قبل از کاشت، تمام علف های هرز را در دایره ای به قطر ۱/۵ متر حذف کنید. حفر سوراخی در حدود دو برابر قطر ریشه و با عمق نیم متر. مقداری خاک نرم در انتهای گودال قرار دهید و خاک دیواره را نرم کنید تا ریشه به راحتی بتواند در خاک نفوذ کند. ریشه های درخت را در خاک نرم پخش کنید. شروع به پوشش دادن ریشه کنید، مطمئن شوید که ریشه ها بخوبی احاطه شده و هوا باقی نمانده است. افزودن کود در زمان کاشت به ریشه می تواند سوزش ایجاد کند. باقی مانده گودال را با خاک سست پر کرده، و به خوبی خاک را به پایین فشار دهید .اغلب درختان سیب پیوندی هستند. محل پیوند باید حداقل ۵ سانتی متر بالاتر از خط خاک باشد.بهترین نوردهی برای سیب شیب رو به شمال یا شرق است. فاصله درختان با توجه به پایه مادری، حاصلخیزی خاک، هرس و تحت تاثیر قرار می گیرد. نهال یا درخت با اندازه کامل باید حدود ۴/۵ تا ۵ متر در یک ردیف کاشته شوند. ارقام پایه کوتاه ممکن است با فاصله ۱ تا ۲/۵ متر در یک ردیف باشند.

آبیاری:

بطور کلی می توان گفت ۶۰۰ تا ۱۰۰۰ میلی متر بارندگی در سال برای رشد آن کافی است. مقدار آب مورد نیاز در آبیاری درخت سیب با توجه به تراکم و فاصله آنها بسیار متغییر است و بین ۶/۲ تا ۲۶ متر مکعب در سال برای هر درخت می باشد. حداکثر مقدار مصرف روزانه آب درخت نیز تابع شرایط آب و هوایی، گسترش شاخه و برگ، تراکم درختان و غیره می باشد. در هر حال می توان حداکثر مصرف را ۲۵ تا ۲۰۰ لیتر در روز برای هر درخت در نظر گرفت. برنامه آبیاری در مورد باغات سیب از ویژگی های خاصی برخوردار است. دوره رشد درخت سیب بسته به رقم و شرایط آب و هوایی بین ۱۷۰ تا ۲۱۰ روز است. در این دوره رشد مراحل بحرانی از نظر تامین آب عبارتند از: 1. مرحله گل دهی 2. مرحله تشکیل 3. مرحله ایجاد جوانه های گل

مرحله رسیدن:

تاکید می شود در مواردی که رشد سبزینه ای یا رویش گیاهی شدید است مراقبت شود تا آبیاری بیشتر از مقدار مصرف درختان نباشد. در این وضعیت محدود کردن آبیاری می تواند ایجاد جوانه ها را بهتر و آسانتر سازد. این مساله در مرحله رسیدن میوه ها نیز وجود دارد. آبیاری زیاد در این مرحله کیفیت میوه را کاهش می دهد.

توضیحات محصول:

درخت سیب از جمله درختان سردسیری معتدل و برگ ریز یا برگریز میباشد. جوانه ها تخم مرغی شکل با چندین فلس روی هم خوابیده، برگها اره ای یا کنگره ای در داخل جوانه ها از پهنا پیچیده یا لوله شده ، دارای گوشوارک ، گلهای سفید یا صورتی یا قرمز بصورت گرزن ، گلبرگها تا حدودی مدور و پرچمها ۱۵ – ۵۰ با بساکهای معمولا´ زرد رنگ ، تخمدان تحتانی ۳ – ۵ حفره خامه ۲ – ۵ عدد در قاعده بهم چسبیده ، میوه پوم معمولا´ بدون سلولهای سنگی ، کاسه گل پایا یابرگریز است.

شرایط اب و هوایی درخت سیب:

تنوع زیاد سازگاری کلیمای سیب، باعث گردیده است که این درخت وسیع ترین درخت کشت شده در منطقه معتدله باشد ، بعضی از ارقام در ۷۰ روز میرسند و برخی دیگر ۱۸۰ روز یا بیشتر وقت لازم دارند تا برسند. بعضی خیلی مقاوم هستند و برخی دیگر نسبتا´حساس میباشند. بعضـی دارای نیاز سرمایی طولانی و برخی دیگر یـک دوره خیلی کوتاه نیاز به سرما دارند. به علت تنوع ژنتیکی ، عمومیت دادن در مورد نیازهای آب و هـوایی ویژه سیب را مشکل میسازد ولـی بطور کلی نیاز سرمایی درخت سیب ۱۶۰۰ ساعت دمـای زیر ْ۷ ساتیگــراد میباشد. در زمستان اگر سردی هوا از ْ۴۰- ساتیگراد تجاوز نماید صدمه زیادی به خود درخت و ریشه آن خواهد رسید.

از نظر عرض جغرافیایی و ارتفاع از سطح دریا در ایران درعرض جغرافیایی ۳۷-۳۶ درجه شمالی و در ارتفاعات ۲۰۰۰-۱۸۰۰ متر بهترین کیفیت را دارا می باشد. درجه حرارت بین ْ۲۱ تا ْ۲۵ ساتیگراد برای اکثر ارقام سیب مناسبترین حرارت برای رشد متعادل میباشد. رشد میوه در بالای ْ۳۰ سانتیگراد و پائین ْ۶ سانتیگراد متوقف میشود.

درجه حرارتهای خطرناک سرما برا ی ارقام متداول سیب در مراحل مختلف باز شدن گلها عبارتند از : درحالت غنچه های نیمه باز ( رنگ گلبرگ ها دیده نمیشود) ْ۴- تا ْ۳- سانتیگراد در دوران تمام گل ْ۲- تا ْ۵/۱- سانتیگراد در زمان تشکیل میوه های جوان ( تازه از گل درآمده ) ْ۲- تا ْ۱- سانتیگراد

شرایط خاک:

بطـور کلـی ریشه درخت سیب در مقایسه با سایر انواع درختان میوه سردسیری به شرایط مرطوب و کمی هوا مقاومت بیشتری نشان میدهد کـه البته درجه مقاومت آن در ارقام و گونه های مختلف متفاوت است ولـی این بـدان معنـی نیست کـه به تصور مقـاوم بـودن ریشه درخت سیب از مساعدکرن خاک از نظر تنفس و زهکشی غافل بود. بافت خاک و قابل نفوذ بودن آن به هوا در کیفیت میوه اثر مشهودی دارد، به همین جهت خاکهای شنی- رسی یا رس- شنی را به خاکهای سنگین رسی یا زیاد سبک سنگلاخی و شنی ترجیح می دهند و بهترین خـــاک شنی لــومی باعمق ۵/۲- ۲ مـــتر و با زهکش مطلوب و قابلیت نگهداری رطوبت وPH بین ۸/۶ – ۵/۶ است.

نحوه تکثیر درخت سیب:

روش معمول و متداول تکثیر سیب کاشت بذر و انجام پیوند است که در مورد پایه های رویشی ابتدا این پایه ها از طریق خوابانیدن تکثیر و سپس در محل خزانه گیری و پیوند می شود. متداولترین روش پیوند در خزانه پیوند شکمی است. پایه ها عموما´شامل بذر سیب و پایه های پاکوتاه مالینگ و مالینگ مرتون میباشد

ارقام عمده درخت سیب:

سیب رد دلیشز، سیب گلدن دلیشز ، سیب گلاب اصفهان ، سیب گلاب کهنز ، سیب سلطانی ، سیب شفیع آبادی ارقام جدید شامل سیب آیدارد ، سیب فوجی ،سیب گالا، سیب پرایمرز ، سیب دورنگ فرانسوی، سیب رداسپار، سیب گلدن اسموتی ، که بصورت الگویی و با پایه MM۱۰۶ در منطقه کشت شده است.

آفات و بیماری های سیب:

آفات : کرم سیب ، شپشک واوی سیب ، کنه تارعنکبوتی ، شته ، لیسه - بیماریها: شانکرسیتوسپودایی ، سفیدک سطحی - بیماریهای فیزیولوژیک : کمبود آهن و کمبود روی .

از کاشت تا برداشت نهال سیب کنار شماییم

جستجو در سایت