آخرین مقالات

ثبت سفارش

R O Y A L N A H A L

زمان باقیمانده تا پایان فروش نهال

تماس با نهالستان:

جهت دریافت مشاوره و یا خرید نهال ، کافیست روی یکی از راه های ارتباطی زیر کلیک نمایید.


(نهالستان باز است)
(نهالستان تعطیل است)

۰۴۴۴۵۲۳۱۵۲۰

پاسخگویی از ساعت 8:00 تا 20:00
دفتر فروش و مشاوره

۰۹۱۴۱۸۱۱۵۲۰

پاسخگویی از ساعت 8:00 تا 20:00
خط ویژه فروش + واتساپ

۰۹۲۰۱۸۱۱۵۲۰

پاسخگویی از ساعت 8:00 تا 20:00
کارشناس و مدیر فروش

۰۹۰۲۱۸۱۱۵۲۰

پاسخگویی از ساعت 8:00 تا 20:00
کارشناس فروش و مشاوره

۰۹۳۰۱۸۱۱۵۲۰

پاسخگویی از ساعت 8:00 تا 20:00
کارشناس فروش و مشاوره

۰۹۱۴۱۸۳۲۱۰۰

پاسخگویی از ساعت 8:00 تا 20:00
کارشناس فروش و مشاوره

۰۹۳۶۱۸۱۱۵۲۰

پاسخگویی از ساعت 8:00 تا 20:00
حسابداری، صدور فاکتور، هماهنگی ارسال

۰۹۰۲۰۴۳۱۵۰۰

پاسخگویی از ساعت 8:00 تا 20:00
پیگیری سفارش ارسالی

۰۹۱۴۱۸۱۱۵۲۰

پاسخگویی از ساعت 8:00 تا 20:00
کارشناس فروش و مشاوره

۰۹۱۴۱۸۱۱۵۲۰

پاسخگویی از ساعت 8:00 تا 20:00
کارشناس فروش و مشاوره

Copyright Royalnahal © 2022

ممانعت از شیوع کرم خراط در باغ گردو

ممانعت از شیوع کرم خراط در باغ گردو

1. آبیاری صحیح: آبیاری به موقع و عدم تنش آبی در گیاه

2. تغذیه مناسب درختان: عدم کمبود در گیاه و تقویت گیاه

3. هرس: شاخه ها را با آلودگی زیاد هرس کنید و بسوزانید تا لاروهای داخل چوب از بین بروند و نزدیک باغچه نگهبان نباشند و ....

4. راهروهای لارو فعال را با خمیرهای سمی (راهروهایی که ترشح دارند) با استفاده از سمومی مانند پریمیفوس متیل یا کلرپیریفوس همراه با خمیر رنگ و 0.5 درصد سر آنها برای چسبندگی بهتر سم بپوشانید.

5. از سیم های داخل راهرو استفاده کنید و لاروهای موجود را که عمدتاً روی تنه درختان گردو یا سیب دیده می شود، از بین ببرید که باعث خشک شدن درختان به خصوص درختان سیب و نهال می شود.

6. در صورت وجود فرمون مناسب و موثر که باعث جذب آفات نر و کاهش جمعیت آنها در هنگام جفت گیری با حشرات ماده شود از تله های فرمونی استفاده کنید.

7. استفاده از تله های نوری جذب و از بین بردن آفات پروانه ای در هنگام ظهور آفات پروانه ای که اکثراً حشرات نر هستند (به دلیل جثه کوچکتر) که تا حدودی قبل از ظهور حشرات ماده و ایجاد فرمون می توان موثر باشد

8. مبارزه شیمیایی: با توجه به تدریجی بودن کل دوره رشد حشرات، به دلیل هزینه زیاد و نتایج زیست محیطی، امکان مبارزه با تمام حشرات در مرحله لاروی را نداریم، اما با استفاده از تله ها می توانید 1 انجام دهید. - 2 بار سمپاشی که بهتر است همزمان با مبارزه با سایر آفات باغی از استفاده بیش از حد از سموم شیمیایی جلوگیری شود. مبارزه شیمیایی با لاروهای سن اول در هنگام نفوذ به زیر پوست شاخه بهترین زمان مبارزه است که باید با مشاهدات فراوان مشخص شود و مبارزه با استفاده از سموم نافذ قوی با مدت زمان زیاد انجام شود.گوشت و در در عین حال بهتر است او از سمومی استفاده کرده است که برای مبارزه ترکیبی بهتر است.

9. استفاده از سم متیل تریمفوس به میزان 2 در هزار باعث تلفات 90 درصدی آفت می شود. به همین ترتیب، استفاده از خمیرهای سمی مانند آنتی تارلو می تواند صددرصد خسارت به جمعیت آفت وارد کند. استفاده از خمیرها عبارت است از فعال کردن بخشی از خمیر در داخل راهرو (آنچه به از بین بردن باقیمانده ها معروف است) و پوشاندن سوراخ خروجی با گل یا چسب باغبانی. گاز سمی تولید شده توسط این خمیر فضای خالی راهروی لارو را پر کرده و کرم را می کشد. برخی از باغبانان از سموم گاز دیگری برای از بین بردن خاکشیرها در مسیرهای پیاده رو استفاده می کنند. کنترل شیمیایی در مقیاس وسیع با سمپاشی شاخه ها امکان پذیر است. در این صورت باید با کمک تله های نوری و ... تاریخ ظهور لاروهای سن اول مشخص شود و سپس درختان آلوده با سموم مناسب سمپاشی شوند.

ممانعت از شیوع کرم خراط در باغ گردو

جستجو در سایت